Ano Ang Pwede Mong Gawin Tungkol Sa COVID-19?

I-download na ang libreng aklat at aktibidad pambata!

Sa buong mundo, ang Doctors Without Borders/ Médecins Sans Frontières (MSF) ay tumutugon sa COVID-19 sa iba't ibang mga bansa.

Ngunit paano mo ipapaliwanag ang pandemya sa isang bata? Paano mo ipapaunawa sa kanila na hindi sila maaaring maglaro sa labas, o pumunta sa paaralan, dahil maraming mga tao ang may sakit sa COVID-19? Ano ang sasabihin mo sa kanila kung ang isang kamag-anak o kaibigan ay positibo sa COVID-19?

Ano Ang Pwede Mong Gawin Tungkol Sa COVID-19? ay isang librong puno ng mga ng aktibidad na maaaring makatulong sa mga pamilya na maunawaan ang pandemyang ito. Gamit ang mga simpleng paliwanag at nakakaengganyong mga aktibidad, matututunan ng mga bata kung paano gumagana ang virus na ito, pati na rin kung paano protektahan ang kanilang sarili. Ito ay likhang sining ng internasyonal na may-akda at artist na si Elbert Or. Ang aklat na ito ay nagbibigay din ng ilang mga mungkahi sa kung paano makipag-usap sa mga bata tungkol sa COVID-19.

Ang aklat ay maaaring mai-download sa Ingles, Filipino, at Bahasa Indonesia.

Mag-subscribe ngayon para sa iyong libreng kopya

Pangako naming protektado ang iyong privacy: Ang Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières ay nangangako na hindi ibebenta, ibahagi o ipagpalit ang iyong personal na impormasyon sa anumang iba pang kumpanya/samahan. Ang impormasyong iyong ibinigay ay ituturing na lubusang kumpidensyal at gagamitin alinsunod sa aming Patakaran sa Privacy. Upang tuloy-tuloy ang aming pakikipag-ugnay sa iyo, maaari naming gamitin ang iyong personal na impormasyon upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga aktibidad, o iba pang mga gawain ng Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières. Kung hindi ka sumasang-ayon na makipag-ugnay para sa mga hangaring ito, mangyaring piliin ito sa ibaba. Kung nais ihinto ang pagtanggap ng naturang impormasyon sa anumang oras; sabihan lamang kami sa pamamagitan ng email sa [email protected].

I LIKE MSF

I LIKE MSF

LIKE to support