Date: 12, August, 2010 (Thursday)   
Time: 5:30 - 7:00pm
Venue: Room 217 , YiFu  Building, Peking University Health Science Center, Beijing
Speaker: Dr . Liu Zhen Kun
Language:Mandarin

Date: 14, August, 2010 (Saturday)
Time: 4:00 - 5:30pm
Venue: La Suite, Ullens Center for Contemporary Art, 798 Art District, Jiu Xian Qiao Lu No.4, Chao Yang District, Beijing
Speaker: Dr . Liu Zhen Kun
Language: Mandarin

I LIKE MSF

I LIKE MSF

LIKE to support